قلم

روز نوشته های دو مدرس جوان معماری

لیست حضور غیاب

 اسامی دانشجویان معماری ۸۲ دانشگاه آزاد بیرجند :

۱. حمید آذرین ۲.الناز آرامی نیا ۳.صدری ابر اهیم نیا ترشیز ۴.احسان اربابی ۵.محمد امین اصفهانی مقدم ۶.محمد بهروزیان ۷.انا پلستک ۸.سمیرا تیموری ۹.زهرا ثالث نجار ۱۰.ارج جمالی شهنی ۱۱.هانیه چنگیز ضرابی ۱۲.مرجان حسین زاده ۱۳.امیر خداشناس عبدل ابادی ۱۴.فرشته خسروانی ۱۵.مصطفی خسروی ۱۶.مهسا خیرالهی ۱۷.سعیده دامن خورشید ۱۸.نوشا دلخوش ۱۹.مریم رازقندی ۲۰.فائزه رحیمی فر ۲۱.سمانه سیسکانی ۲۲.پیام شکفته ۲۳.سعیده شیروانی ۲۴.سحر صبوحی ۲۵.داوود ظریف آسیابان ۲۶.توحید علیخواه ۲۷.الهام عمادی ۲۸.یونس فکور باغبان ۲۹.امین فولادی ۳۰.فرهاد قانعی رودمعجنی ۳۱. سمیرا کارگذاری ۳۲.طناز کاظمی ۳۳. رابعه لطفی ۳۴.زهره مانده ۳۵.عادله معماران ۳۶.مطهره مقدس مشهد ۳۷.بی بی منیره میر اسماعیل مزرعه ۳۸.لعیا وطن پرست ۳۹.حسین یوسفی

 اسامی دانشجویان معماری ۸۱ آزاد بیرجند :

۱.مهدی شجاعی باغینی ۲.احسان عطاریان  ۳.مجید حسینی ۴.رضا آرشام ۵.لاله دهقان ۶. ندا ضیایی ۷.سارا حسین پور ۸.مهسا وطن خواه ۹.حسین طاهری ۱۰.ابوالفضل سبزه گر ۱۱.حسن سید خلخالی ۱۲.هنگامه سعادت ۱۳.بنفشه صدرالادبایی ۱۴. کتایون اقلیمی ۱۵. مژگان حاتمی ۱۶. فرنوش اسکندری ۱۷. .... رحمتی ۱۸. داوود ظریف و ...

اسامی تعدادی از اساتید گروه معماری آن سال ها :

۱.احمد کاظمیان (مدیر گروه قبلی و استاد عناصر جزئیات و ترسیم فنی) ۲. فرید فروزانفر ( استاد هندسه و مدیر گروه فعلی معماری ) ۳. مهندس اشراقی ( استاد تمرینات و طراحی معماری ) ۴.مهندس امیر هوشنگ علوی زاده ( استاد ترسیم فنی ) ۵.مهندس شیرمهنجی ( استاد ر وستا ) ۶.مهندس شعبانی ( استاد روستا ) ۷.مهندس کاظمی ( استاد تنظیم شرایط محیطی) ۸. مهندس ایراهیم پورنظری ( استاد ساخت و ارائه ۱) ۹. مهندس عباس زاده ( استاد ساخت و ارائه ۲ و ۳) ۱۰.مهندس امیر شمالی ( استاد ایستایی ۱و۲) ۱۱.مهندس زراعتکار ( استاد مدیریت و شناخت مواد) ۱۲. مهندس مرکی (استاد شناخت مواد) ۱۳.مهندس هاشمی ( استاد آشنایی با معماری جهان)۱۴. مهندس بیدختی (استاد ساخت و ارائه ۳ و مدیر گروه قبلی فرش و گرافیک)

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:32  توسط امین فولادی - احسان عطاریان  |