قلم

روز نوشته های دو مدرس جوان معماری

اطلاعیه شماره 2

تحویل موقت مهر و آبان

طبق هماهنگی های صورت گرفته تحویل موقت تمرینات درس ترسیم فنی و نقشه کشی ۲ (سال سوم طراحی داخلی) روز یکشنبه ۳۰/۰۸/۸۹ خواهد بود.هنرجویان سال سوم طراحی داخلی اعم از گروه شماره ۱ و گروه شماره ۲ تمرینات نقشه کشی مهر و آبان خود را در قالب آلبوم در قطع A3 به اساتید مربوطه تحویل نمایند.لازم است هر کدام از تمرینات به صورت جداگانه با تفکیک تمرین مدادی و راپیدی به صورت آلبوم ارائه نمایند.

نکات مهم:

۱.نظافت ترسیمات و دقت اجرای آن در ارزشیابی تاثیر زیادی خواهد داشت.شیت های مخدوش و تا خورده فاقد اعتبار آموزشی خواهد بود و نمره صفر برای آن منظور خواهد شد.

۲.هر کدام از تمرینات به دو صورت مدادی و راپیدی ارائه خواهند شد.برای شیت های کاغذی از راپید ۰.۵ و برای شیت های کالک از راپید متناسب با خطوط تمرین استفاده شود.

۳.تمام شیت ها با کادر و تایتل ارائه شوند.کار های بدون تایتل و کادر صحیح ارزشیابی نخواهند شد.

۴.تمرینات کلاسی که در کرکسیون نمره ای دریافت ننموده یا پایین تر از سطح N.B هستند نیاز به اجرای دوباره خواهند داشت.بنابر این کار هایی که با این درجه ارزشیابی شده اند نیاز به اجرای دوباره دارند.

۵.آلبوم جهت شناسایی بهتر نیاز به طرح جلد دارد که صفحه اول آلبوم خواهد بود.در این صفحه نام هنرستان-عنوان آلبوم-نام و نام خانوادگی هنراموز و استاد مربوطه و تاریخ ارائه درج خواهد شد.

۶.نحوه صحیح ترسیمات و به کارگیری مطالب ارائه شده در کلاس در اجرای تمرینات مطلوب است.

در پایان متذکر می شود نمره درس نقشه کشی ۲ هنرجویان بر اساس تحویل های صورت گرفته در طول سال بوده فلذا برای آن دسته از هنر آموزانی که به هر دلیلی از ارائه آن اجتناب ورزند و یا با تاخیر ارائه نمایند نمره صفر در نظر گرفته خواهد شد و عواقب آموزشی آن متوجه خود هنرجو خواهد بود.

تحویل موقت مهر و آبان در روز یکشنبه ۳۰/۰۸/۸۹ در محل آتلیه شماره یک برگزار خواهد شد و حضور کلیه هنرجویان سال سوم الزامیست.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ساعت 0:42  توسط امین فولادی - احسان عطاریان  |